Degausser Mediaeraser MD 103

służy do nieodwracalnego kasowania danych ze wszystkich nośników magnetycznych takich jak: dyski twarde 2,5’, 3,5’, dyskietki, taśmy magnetyczne DLT, LTO, 3490 i inne.

Mediaeraser jest jednym z najmniejszych i najlżejszych urządzeń na rynku i generuje potężne pole magnetyczne, które całkowicie usuwa dane z nośnika magnetycznego w czasie krótszym niż jedna sekunda. Łatwość użycia pozwala nietechnicznym operatorom łatwo wymazać wszystkie formaty nośników magnetycznych. Czujniki wbudowane sprawdzają natężenie pola w czasie każdego cyklu kasowania, dzięki temu Mediaeraser nie ma wpływu na zdrowie.

Demagnetyzery Mediaeraser MD 103 niszczą dane z różnych formatów nośników taśmowych oraz z twardych dysków. Silne pole magnetyczne generowane przez urządzenie powoduje zmianę fizyczną warstwy ferromagnetycznej nośnika zamieniając ją w paramagnetyk, co powoduje nieodwracalną utratę danych i brak możliwości ponownego zapisu danych na nośniku. Wytwarzane przez Mediaeraser MD-103 wysokie pole magnetyczne pozwala na kasowanie nośników o najwyższym współczynniku koercji.

Jego działanie polega na usunięciu wszelkich informacji znajdujących się na dysku, wliczając w to dane systemowe, dane użytkownika, a nawet informacje producenta o dysku twardym: sposoby zapisu danych i fabrycznie utworzone ścieżki zapisu. Degausser Mediaeraser MD-103 jest bezpieczny dla zdrowia, ponieważ pole elektromagnetyczne wyzwalane jest tylko w obrębie komory, w której znajduje się dysk – brak narażenia osoby pracującej na szkodliwe dla zdrowia działanie pola elektromagnetycznego.

Demagnetyzer Mediaeraser MD-103 został przebadany w certyfikowanym laboratorium EMAG w Katowicach a w listopadzie 2009 r. uzyskał pozytywną opinię Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego przydatności do niszczenia informatycznych nośników danych zgodnie z dokumentem ,,Zalecenia w zakresie deklasyfikacji i niszczenia informatycznych nośników danych DBBT-810”.

Degaussera Mediaeraser MD103 jako jedyny na rynku posiadał certyfikat SKW, wydany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, który potwierdzał skuteczność kasowania informacji do klauzuli ściśle tajne włącznie.

Kluczowe funkcjonalności:

  • Pojemnościowy system wyładowujący

  • Generowane pole magnetyczne 9.000 gaussów

  • Nadaje się do wymazywania dużych dysków twardych (2+TB)

  • Bardzo zwarta i lekka konstrukcja

  • Ciągła praca

  • 40 sekund czas cyklu

  • Kasowanie nośników o wysokim współczynniku koercji

  • Wbudowane czujniki do sprawdzenia natężenia pola

  • Do 70 nośników skasowanych w ciągu godziny